Πως η επαγγελματική φωτογράφηση του Airbnb ακινήτου σας μπορεί να αυξήσει τα κέρδη σας

Τα τελευταία χρόνια πολύ έχουν μετατρέψει τα άδεια ακίνητά τους σε πηγή εσόδων μέσω εφαρμογών βραχυχρόνιας μίσθωσης, όπως είναι οι διαδικτυακές πλατφόρμες Airbnb & Homeaway και όπως φαίνεται η προσφορά μαζί με τη ζήτηση, όσο πάει και αυξάνετε.

Σε ένα τέτοιο ανταγωνιστικό περιβάλλον, κάθε λεπτομέρεια μετράει και μπορεί να εξελιχθεί σε σημαντικό πλεονέκτημα ή σημαντικό μειονέκτημα.

Η σωστή προώθηση ενός τέτοιου ακινήτου έχει καθοριστικό ρόλο στη ζήτηση αλλά και στη βιωσιμότητα αυτής της επιχειρηματικής δράσης, που αποτελεί μία σημαντική ευκαιρία και πηγή κερδών, ενώ όσοι σκέφτονται να ξεκινήσουν τώρα για να επωφεληθούν από αυτό το trend, θα πρέπει να αντιμετωπίσουν αυτή την επιχειρηματική τους κίνηση με αυστηρό επαγγελματισμό για να προηγηθούν έναντι του ανταγωνισμού.

Όπως σε όλες τις επιχειρηματικές κινήσεις, έτσι και σε αυτή, το μείγμα marketing που υιοθετείτε θα καθορίσει και την επιτυχία, που φυσικά μεταφράζεται σε κέρδη.

Το περιεχόμενο του μείγματος marketing περιλαμβάνει τα τρία γνωστά «P», δηλαδή, το προϊόν (Product), την τιμoλόγηση (Price), την προβολή (Promotion) και τέλος τη διανομή (Place).

Η επαγγελματική φωτογράφηση ενός ακινήτου που προορίζεται για βραχυχρόνια μίσθωση ή που ήδη προσφέρετε για αυτή τη χρήση, είναι το πιο σημαντικό και νευραλγικό κομμάτι της προβολής του, καθώς η εικόνα του σε συνδυασμό με τη τιμή, είναι το πρώτο πράγμα που θα δει ο υποψήφιος πελάτης και που τελικά θα κρίνει το αν θα κλείσει το δικό σας κατάλυμα ή κάποιου άλλου. Μην ξεχνάτε ότι ακίνητό σας θα παρουσιαστεί σε μία πλατφόρμα που περιλαμβάνει πολλά άλλα ακίνητα, που βρίσκονται στην περιοχή. Κάποια από αυτά μπορεί να μειονεκτούν σε σχέση με το δικό σας, πολλά όμως θα είναι εκείνα που μπορεί να υπερτερούν και λόγω τοποθεσίας και λόγω εικόνας.

Όπως γίνεται  κατανοητό, η επαγγελματική φωτογράφηση είναι καθοριστικής σημασίας για να παρουσιάσουμε τη βέλτιστη δυνατή εικόνα του ακινήτου μας και ο επαγγελματίας φωτογράφος θα είναι ο σημαντικότερος σύμμαχός μας για να αντιμετωπίσουμε αλλά και να ξεπεράσουμε τον ανταγωνισμό.

Ο επαγγελματίας φωτογράφος είναι αυτός που γνωρίζει πώς να φωτογραφήσει ένα χώρο, να αναδείξει σημεία και στοιχεία που θα παρουσιάσουν μία όμορφη και ελκυστική εικόνα του ακινήτου σας. Είναι εκείνος που ακόμα και ένα μειονέκτημα του χώρου θα μπορέσει να το αναδείξει σε πλεονέκτημα, αφού γνωρίζει από ποιά γωνία χρειάζεται να το φωτογραφήσει αλλά και με τι φωτισμό. Μπορεί να αναδείξει χρώματα, υφές και υλικά του χώρου που μπορεί να χάνονται στο σύνολο, να δείξει του χώρους μεγαλύτερους και πιο φωτεινούς.

Επιπλέον, ο φωτογράφος θα σας παραδώσει φωτογραφίες υψηλής ανάλυσης και ποιότητας, σημείο, που στο marketing της εικόνας αποτελεί αυστηρό προαπαιτούμενο.

Σε μία τέτοια επιχειρηματική κίνηση μπορούμε να συμπεράνουμε λοιπόν, ότι ο επαγγελματίας φωτογράφος αποτελεί σημαντική επένδυση, η απουσία του δεν  εξοικονομεί χρήματα, αντίθετα θα οδηγήσει σε απώλεια πελατών και φυσικά κερδών.