Αυτή η εικόνα αποτελεί ένα πολύ καλό εργαλείο για να καταλάβουμε πώς μπορούμε να μεταβάλουμε το βάθος πεδίου, πώς μπορούμε να δώσουμε κίνηση σε ένα αντικείμενο αλλά και πώς μεταβάλλοντας το iso δημιουργούμε θόρυβο στην φωτογραφία μας.

Αν ξεκινάτε τώρα με τη φωτογραφία, αυτή η εικόνα αποτελεί έναν χρήσιμο και απλό οδηγό που θα σας βοηθήσει να μάθετε μερικές από τις ρυθμίσεις της DSLR κάμερά σας, καθώς και το αποτέλεσμα που προκύπτει.

Το κλείστρο, το διάφραγμα και το ISO αποτελούν στην φωτογραφία το τρίγωνο της έκθεσης.

Η ταχύτητα του κλείστρου σχετίζεται με τον χρόνο έκθεσης, δηλαδή το χρονικό διάστημα  που ο αισθητήρας θα παραμείνει εκτεθειμένος στο φως. Για παράδειγμα, μια ταχύτητα κλείστρου 1 / 100 σημαίνει ότι ο αισθητήρας θα μείνει εκτεθειμένος στο φως για 0,01 δευτερόλεπτα.

Να θυμάστε ότι οι υψηλότερες ταχύτητες κλείστρου παγώνουν τη δράση, ενώ οι πιο χαμηλές ταχύτητες κλείστρου έχουν ως αποτέλεσμα την καταγραφή της κίνησης με θάμπωμα.

Το διάφραγμα είναι ο μηχανισμός που μας επιτρέπει να ελέγξουμε την ποσότητα φωτός που θα περάσει στον αισθητήρα μας όταν σηκωθεί το κλείστρο.

Αν για παράδειγμα, επικρατούν συνθήκες χαμηλού φωτισμού θα χρειαστείτε μεγαλύτερο άνοιγμα φακού ώστε να φτάσει περισσότερο φως στον αισθητήρα, ενώ σε πιο έντονο φωτισμό απαιτείται μικρότερο διάφραγμα για την επίτευξη της βέλτιστης έκθεσης.

Επιπλέον το διάφραγμα καθορίζει πόσο “παραλληλισμένο” θα είναι το φως που διέρχεται από το φακό, κάτι που επηρεάζει άμεσα το βάθος πεδίου. Επομένως, θα πρέπει να έχετε τον έλεγχο τόσο του διαφράγματος όσο και της ταχύτητας κλείστρου για να δημιουργείτε εικόνες ακριβώς όπως τις θέλετε.

Η ευαισθησία ISO στη φωτογραφία είναι μια μονάδα μέτρησης της ευαισθησίας του ψηφιακού αισθητήρα στο φως.

Όταν η τιμή του ISO είναι μικρή έχει μικρότερη ευαισθησία στο φως, ενώ όταν η τιμή του ISO αυξάνεται, έχει μεγαλύτερη ευαισθησία στο φώς.

Η ρύθμιση αυτής της λειτουργίας θέλει προσοχή γιατί όσο ανεβαίνουμε σε ευαισθησία, τόσο πιο έντονος γίνεται ο θόρυβος, ή ο κόκκος στη φωτογραφία που θα τραβήξουμε.

Δημιουργός της εικόνας είναι ο Daniel Peters από το Photoblog Hamburg